Saturday, March 8, 2014

Аутсорсинг ИТ услуги

Аутсорсинг ИТ услуги

Аутсорсинг ИТ услуги
Аутсорсинг е процес, чрез който организациите се реформират, като променят и модифицират начина, по който осъществяват бизнеса си. Някога на него се гледаше като на средство за намаляване на оперативните разходи на организациите, но днес е време да се осъзнае, че той трябва да се разглежда като мощно средство за промяна на организациите чрез оптимизиране на бизнес процесите им, посредством освобождаване от нетипичните за работата им дейности.

Ето кои са основните причини за прилагане на аутсорсинга:


Намаляване или контролиране на оперативните разходи: това става най-важната тактическа причина за прилагане на аутсорсинга. Намаляването и контролът на оперативните разходи определят краткосрочните ползи от аутсорсинга;
• Наличност на инвестиционен капитал: аутсорсингът помага на организациите приоритетно да инвестират в основните си бизнес дейности. Той помага на мениджърските екипи да повишат капацитета си и да се съсредоточат върху измерването и контрола на инвестициите в типичните за дейността им активности, което води до по-добро използване на наличните им ресурси;

1 Тук ще разгледаме въпросите за аутсорсинг само на ИТ процесите в организациите. Няма да се спираме на аутсорсинга на бизнес процеси.

images (10)• Оптимизиране на активите (финансови, човешки, материални и др.): аунсорсингът дава възможност на организациите да „продадат” необходимите им ресурси (сгради, оборудване, лицензи и други активи) за осъществяване на дадена дейност на доставчика на услуги като част от прехвърлянето на дейността, в замяна на регулярни парични плащания. Това е реален процес на освобождаване от несъществените активи;

• Липса на вътрешни ресурси: организациите се насочват към прилагане на аутсорсинга при липса на вътрешни активи и ресурси при осъществяване на дадена дейност. Тази ситуация е типична в процеса на разширяване на дейността в други географски региони или увеличаване броя на обслужваните клиенти;

• Трудни за мениджмънт или контрол функции: аутсорсингът е особено подходящ като средство за оптимизиране на бизнес процесите при липса на достатъчен управленски и изпълнителски капацитет в организациите. Аутсорсингът е важен инструмент за постигане на по-добър контрол при осъществяване на нетипични или трудни за реализиране дейности от организацията.
cloud-услуги

Компанията е специализирана в изграждането и поддържането на цялостни POS системи, внедрявани в складове, магазини, супермаркети, ресторанти, бирарии, пицарии, кафета, барове, дискотеки, както и в обекти от развлекателния бизнес и в търговията с хранителни и нехранителни стоки както и шивашката индустрия.

Ай Ти Логистик Център разполага с висококвалифицирани програмисти, инженери, проектанти и сервизни специалисти, които проектират, разработват, изграждат и поддържат системи на високотехнологично ниво.

Аутсорсинг ИТ услуги

No comments:

Post a Comment

Powered By | Dimitar Ivanov Via IT Logistic Center Ltd