Thursday, January 29, 2015

StudyQA: сайт с търсачка по чуждестранните висши учебни заведенияВ Глобалната мрежа започна работа уеб-сайтът StudyQA, който улеснява търсенето на висши учебни заведения в целия свят за получаване на бакалавърска степен и магистратура.StudyQA е сайт, който изключително много улеснява работата на самите учебни заведения и дава много информация на студентите от раз…
Прочети цялата статия – StudyQA: сайт с търсачка по чуждестранните висши учебни заведения

Author:StudyQA: сайт с търсачка по чуждестранните висши учебни заведения

No comments:

Post a Comment

Powered By | Dimitar Ivanov Via IT Logistic Center Ltd