Thursday, May 23, 2013

Ким Дотком твърди, че е изобретил двойното потвърждение при логване

Ким Дотком твърди, че е изобретил двойното потвърждение при логване Ким Дотком твърди, че е изобретил двойното потвърждение при логване

Двойното потвърждение при логване става все по-популярно. Първата голяма компания, която го въведе, е Google, а малко по-късно то стана налично и в Dropbox, Facebook и, от няколко дни, Twitter. Простата система повишава сигурността на профилите ви значително, като изпраща втори потвърдителен код чрез SMS или мобилни приложение.
Go to Source Ким Дотком твърди, че е изобретил двойното потвърждение при логване -

No comments:

Post a Comment

Powered By | Dimitar Ivanov Via IT Logistic Center Ltd