Friday, May 24, 2013

Lenovo е с рекордни годишни продажби от US $34 млрд.

Lenovo е с рекордни годишни продажби от US $34 млрд. Lenovo е с рекордни годишни продажби от US $34 млрд.

Ръстът на годишна база е 15%Още по темата Lenovo е с рекордни годишни продажби от US $34 млрд. -

No comments:

Post a Comment

Powered By | Dimitar Ivanov Via IT Logistic Center Ltd