Tuesday, March 3, 2015

Чували сте за виртуализация, но какво точно представлява тя?

Чували сте за виртуализация, но какво точно представлява тя?


GrowEfficiently-Virtualization_701x307Виртуализацията създава виртуална (в отличие от физическа) версия на компютърна операционна система, компютърен мрежов ресурс или устройство за съхранение. Можете например да създадете виртуална машина на компютъра си, която работи като отделен физически компютър. В този случай виртуалната машина съществува паралелно на същия компютър, на който е обичайната ви операционна система. Чрез виртуализацията използвате софтуер, за да трансформирате един физически компютър в по-полезна група от виртуални компютри.


Какви са предимствата?

Едно от основните предимства на виртуализацията е, че може да намали бизнес разходите ви за ИТ. Фирма с няколко сървъра например може да използва сървърна виртуализация, за да намали броя на физическите сървъри, което ще доведе до съкращаване на разходите за поддръжка и защита. Освен това тя ви позволява да извлечете максимална полза от съществуващите ви инвестиции в хардуер. Вместо да купувате нов компютър, лаптоп или сървър, можете да подобрите използването на хардуера, който вече притежавате. Също така можете лесно да настройвате дублиращи системи за аварийно възстановяване, без да се налага да добавяте допълнителен хардуер.


Освен това виртуализацията може да ви помогне да намалите оперативните си разходи (напр. сметките за електроенергия). Тъй като вече използвате конкретния физически компютър, добавянето на виртуализация може да ви осигури повече изчислителна мощност без увеличаване на комуналните разходи или необходимост от допълнително физическо пространство за разполагане на сървър.


Как виртуализацията помага на малките и средните предприятия

За много от своите клиенти от малкия и средния бизнес канадският ИТ доставчик Genatec функционира като вътрешен ИТ екип. Фирмата, която е на пазара повече от шестнадесет години, първоначално обслужваше клиентите си с локални пакетни решения, които отговаряха на всички техни нужди. В последно време обаче много от тези клиенти започнаха да се задъхват от стария, инсталиран преди години софтуер и хардуер. Те имаха проблеми с надеждността и производителността, но въпреки това нямаха желание да инвестират в нови технологии. Спасителният изход се оказва виртуализацията! Genatec препоръчва Windows Server 2012 R2 заедно с Office 365. За един от клиентите си, хотелска верига, Genatec замени 16 сървъра с два физически сървъра, виртуализирани с Hyper-V, и премести имейла в Office 365. Компанията получи пълно дублиране на критичните системи и спести 500 000 щ.д. за пет години от покупка и поддръжка на сървъри и разходи за лицензиране на софтуер. Друг клиент, фармацевтична фирма, имаше няколко сървъра на четири различни места и скъпа мрежа за съхранение на данни за осигуряване на дублирането на приложенията. Чрез надстройване до Windows Server 2012 R2 Genatec намалиха броя на сървърите им и дублираха ключови сървърни екземпляри и приложенията, които работят на тях, за защита от непредвидени ситуации. Фирмата спести хиляди долари, като премахна физическите сървъри, и получи надеждно решение, за да разраства бизнеса си.Чували сте за виртуализация, но какво точно представлява тя?

No comments:

Post a Comment

Powered By | Dimitar Ivanov Via IT Logistic Center Ltd